Πρακτικά 3ου σεμιναρίου...

Πρακτικά του 3ου Θερινού Σεμιναρίου για το Ρεμπέτικο που πραγματοποιήθηκε, από τις  17 έως τις 24 Ιουλίου του 2010, στο Λαογραφικό Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλτάιτς στη Σκύρο.

"Το Ρεμπέτικο τραγούδι, ως μια από τις βασικές διαχρονικές

συνιστώσες του αστικού λαϊκού μας πολιτισμού"

Για να κατεβάσετε τα πρακτικά πατήστε εδώ