3ο σεμινάριο για το ρεμπέτικο.

3ο Σεμινάριο για το ρεμπέτικο τραγούδι στη Σκύρο. 17-24 Ιουλίου 2011.