2ο Σεμινάριο για το ρεμπέτικο.

2ο Σεμινάριο για το ρεμπέτικο 18-25 Ιουλίου 2010 Σκύρος.

"Η αστική λαϊκή μουσική κουλτούρα και η συμμετοχή του μπουζουκιού και της κιθαρας σε αυτή"